Členové výboru společnosti a revizní komise (na období 2015 -2019)

Předseda
MUDr. Kubešová Barbara
VA-BIOS, s.r.o.
Navrátilova 8a
616 00  Brno 16
tel.: 774-117762
barbarka.barbarka@seznam.cz

Místopředseda
doc. MUDr. Lysák Daniel, Ph.D.
Hemato-onkologické oddělení FN
Alej Svobody 80
304 60  Plzeň
tel.: 377-103722
lysak@fnplzen.cz

Vědecký sekretář
MUDr. Fales Ivan
ÚHKT
U Nemocnice 1
128 20  Praha 2
tel.: 224-436058
ivan.fales@uhkt.cz

Pokladník
Martínek Aleš
SYMMA, s.r.o.
Pompova 602/4
617 00  Brno 17
tel.: 607-650654
a.martinek@symma.cz

Člen výboru
MUDr. Jajtner Pavel
Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice
Dr.Jánského 11
669 02  Znojmo
tel.: 515-215464
pavel.jajtner@nemzn.cz

 

Člen výboru
Ing. Sedláček Radek, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT
Technická 4
166 07  Praha 6
tel.: 224-352653
radek.sedlacek@fs.cvut.cz

Člen výboru
Ing. Suchý Tomáš, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT
Technická 4
160 00  Praha 6
tel.: 777-608280
suchyt@irsm.cas.cz

Revizní komise:
MUDr. Moravec Vladimír
BAXTER CZECH, spol.s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00  Praha 5
tel.: 724-114383
vmoravec@email.cz

Člen RK
Procházková Drahomíra
Ústav patologie FN Brno
Jihlavská 25
625 00  Brno 25
tel.: 532-232726
dprochaz@seznam.cz

Člen RK
MUDr. Kubeš Václav
Ústav patologické anatomie FN Brno
Jihlavská 20
625 00  Brno 25
tel.: 777-095660
v.nehet@seznam.cz; vaclav.kubes@fnbrno.cz