Poslání Společnosti pro bioimplantologii

 

„Vše se mění, nic nezaniká“ – „Omnia mutantur, nihil interit.“

Bioimplantologie je nový vědní obor zabývající se léčebnými postupy, které využívají tkáně a buňky. Společnost pro bioimplantologii má za cíl sdružit teoretické, výzkumné pracovníky, laboratorní obory i klinické lékaře. Všechny, kteří nějakým způsobem zasahují do oblasti Moderní terapie, tkáňových a buněčných transplantátů.

Nově vzniklá společnost je připravena pomoci lékařům i vědeckým pracovníkům při praktických krocích harmonizace legislativy, ve vědě a výzkumu a v klinických studiích. Je nutné udržet úroveň vědy, výzkumu a léčby, na evropské i světové úrovni.

Společnost pro Bioimplantologii si klade za cíl spolupracovat napříč odbornými společnostmi. Evropská unie přijala nové zákony, kterými reguluje práci s lidskými tkáněmi a buňkami. V rámci harmonizace této legislativy se tyto zákony promítly do zákona 296/2008 Sb. O lidských tkáních a buňkách a následně i do řady souvisejících zákonů.

Dostáváme se do situace, kdy na jedné straně je explozivní vývoj buněčné terapie a tkáňového inženýrství a na straně druhé jsou omezení, často zbytečná. Proto vznikla potřeba vytvořit odbornou společnost, jejíž členové jsou z nejrůznějších oborů.