AKTUALITY

Pracovní den "Trombocyty v netransfuzních aplikacích".
3. 12. 2014

Společnost pro bioimplantologii ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělením plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc uspořádali pracovní den "Trombocyty v netransfuzních aplikacích".

Zvolené téma i přednášky byly široce multioborové. Dozvěděli jsme se, jak chutnají destičkové faktory kmenovým buňkám, o hojivém účinku destiček využívaném v chirurgii a veterinárním lékařství. Několik přednášek se zabývalo regeneračním a omlazujícím účinkem destičkových faktorů, který se využívá v estetické medicíně.

První pracovní den byl velmi úspěšný a účastnici vyjádřili zájem o další setkání na toto téma.

____________________________________

 

Konference o biomplantologii v Brně se vydařila
18. 5. 2014   13:16
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red

VI. Mezinárodní konference BIOimplantologie 2014 se konala ve dnech 29. – 30. dubna v Brně. Jejími pořadateli byla Fakulta chemická, ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP. Účastníci diskutovali především o využití kmenových buněk a nových materiálů pro bioimplantologii. Zazněly zde příspěvky na téma tkáňové inženýrství, seeding buněk, jejich růst a transformace, klinická aplikace tkání a buněk, preklinické testování a další...

Letošní ročník byl zaměřen především na problematiku preklinických studií. Konferenci uváděl nanotechnolog Prof. MUDr. Evžen Amler, PhD. Dále přednášeli kliničtí pracovníci, laboratorní odborníci a vědci z výzkumu. Byli tam zastoupeni i pracovníci SÚKL a měli přednášku o legislativě vztahující se k preklinice.

Zajímavé byly například přednášky kliniků, kteří s buněčnou terapií již procházejí nebo prošli preklinickým testováním

Otázku preklinického testování buněčného přípravku a komunikace se SÚKL otevřeli

MUDr. Robert Pytlík, Mgr. Hana Rychtrmocová, MUDr. David Stehlík a doc. MUDr. Ondřej Slanař ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na téma vývoj léčivého přípravku Moderní terapie a jeho zavedení do praxe v podmínkách zdravotnického zařízení diskutovali doc. MUDr. Daniel Lysák, Mgr. Monika Holubová a primář MUDr. Pavel Jindra z Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Účastníci konference probírali také otázku na téma: NK buňky proti relapsu hemato-onkologických onemocnění.

"Jednalo se v pořadí již o šestou a musím říci, že velmi úspěšnou konferenci. Konference je mezioborová a pokaždé zde vznikají nové projekty a nápady ke spolupráci. Tentokrát dokonce členové Společnosti pro bioimplantologii rozhodli navíc o uspořádání pracovního dne na aktuální téma “Trombocyty v netransfuzní aplikaci“, takže atmosféra byla skutečně tvůrčí,“zhodnotila výsledky konference MUDr. Barbara Kubešová, předsedkyně odborné společnosti pro bioimplatntologii ČLS JEP a odborná poradkyně firmy VA-BIOS Brno.

www.tribune.cz