ODKAZY

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Koordinační středisko transplantací

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii

Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Česká transplantační společnost